LIELDIENU VĒSTĪJUMS ⁜ 2024 g.

mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: «Miers ar jums (Jņ 20, 19)

Pirmie vārdi, ko Augšāmcēlies Kristus teica Saviem mācekļiem un mums – miers ar jums, šādi liekot pamatus dzīvei Kristū.    Ar šiem vārdiem Viņš ne tikai nodod Savu mieru, kā to Viņš pirms Savām Krusta Ciešanām bija nodevis Saviem mācekļiem, sakot Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu (Jņ 14, 27), bet arī dod mums bausli par mieru. Miers ar jums. Šo mieru, ko Viņš mums ir devis, mums ir jāpieņem, jāsargā, jāpilnveido, jāizplata un jāvairo.

Miers ar jums. Šie trīs vārdi savu īsumā un vienkāršībā satur visaptverošu un absolūtu nozīmi. Šis miers nevar aprobežoties vien ar konflikta neesamību, tāpat nevar aprobežoties arī iekšējo, pat garīgo, rimtumu. Esot augstāks par to, viņš ir tas miers, kas ir augstāks par visu saprašanu (Fil. 4, 7).

Brāļi un māsas, visiem no Svētajiem Rakstiem ir zināms, ka kopš Kaina laikiem mūsu kritušajā pasaulē notiek konflikti un slepkavības un tā tas būs līdz pat pašai otrajai Kristus atnākšanai, taču mēs, ja esam kristieši, esam aicināti uz ko citu – būt par Kristus miera līdzdalībniekiem, gan katrs ticīgais atsevišķi, gan kā kristīgās tautas kopība. Ja mēs netiecamies svētcīnīties par Kristus mieru, bet samierināmies ar konfliktu, pat cenšoties to attaisnot un slavināt, mēs nevaram cerēt, ka reiz skatīsim Augšāmcēlušos Kungu un senais Pashas sveiciens paliks vien tukša skaņa.

Brāļi un māsas, dārgā Dieva tauta! Novēlu jums Kristus mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu (Fil. 4, 7), lai, neskatoties uz šodienas likstām, mēs visi spētu patiesi piedalīties Kristus Godājamajā Augšāmcelšanā gan šeit, gan Viņa Valstības nevakara dienā. Jo kā teica Apustulis, ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne tagadne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā (Rom. 8, 38-39).

Jānis, Karakasas un Dienvidamerikas bīskaps,

Kunga Pasha 2024 g.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *